Памер шрыфту
Чытаньне за 23 сакавіка 2009:


Кніга Быцьця 13.12-18

12. бо хто мае, таму дадзена будзе і памножыцца; а хто ня мае, у таго адымецца і тое, што мае;
13. дзеля таго прытчамі прамаўляю ім, што яны бачачы ня бачаць, і чуючы ня чуюць, і не разумеюць;
14. і збываецца над імі прароцтва Ісаі, якое кажа: «слыхам пачуеце, і не ўразумееце; і вачыма глядзець будзеце, і ня ўбачыце;
15. агрубела бо сэрца ў людзей гэтых, і вушыма цяжка чуюць, і вочы свае зьмежылі, каб ня ўгледзець вачыма, і вушыма не пачуць, і сэрцам не ўразумець, і ня зьвернуцца, каб Я ацаліў іх».
16. А вашы дабрашчасныя вочы, што бачаць; і вушы вашыя, што чуюць:
17. бо праўду кажу вам, што многія прарокі і праведнікі жадалі бачыць, што вы бачыце, і ня бачылі, і чуць, што вы чуеце, і ня чулі.
18. Але ж вы пачуйце прытчу пра сейбіта:

Кніга Выслоўяў Саламонавых 14.27-15.4

27. Страх Гасподні - крыніца жыцьця, што аддаляе ад сетак сьмерці.
28. У мностве народу - веліч цара, а пры малалюдзтве - бяда ўладару.
29. У цярплівага чалавека багата розуму, а ў палкага многа дурасьці.
30. Ціхмянае сэрца - жыцьцё целу, а зайздрасьць - гнілізна касьцям.
31. Хто ўціскае беднага, той ганіць Творцу яго; а хто шануе Яго, той творыць дабро беднаму.
32. За ліха сваё бязбожны будзе адкінуты, а праведны і пры сьмерці сваёй мае надзею.
33. Мудрасьць у сэрцы ў разумнага, і сярод неразумных яна адкрываецца.
34. Праведнасьць узвышае народ, а беззаконьне - ганьба народаў.
35. Ласка царова - рабу разумнаму, а гнеў цара - супроць таго, хто ганьбіць яго.
1. Лагодны адказ злагоджвае гнеў, а слова абразьлівае будзіць лютасьць.
2. Язык мудрых нясе добрыя веды; а вусны неразумных вырыгаюць глупства.
3. Усюды вочы Гасподнія: яны бачаць ліхіх і добрых.
4. Лагодны язык - дрэва жыцьця, а неўтаймаваны - хвароба духу.