Памер шрыфту
Чытаньне за 7 сьнежня 2012:


Пасланьне да Ціта 1.15-2.10

15. У чыстых усё чыстае: а ў апаганеных і няверных няма нічога чыстага, а спаганены і розум іхні ды сумленьне.
16. Яны кажуць, што ведаюць Бога; а справамі выракаюцца, бо гнюсныя, непакорлівыя і няздольныя ні на якія добрыя ўчынкі.
1. А ты кажы тое, што сугалосна са здаровым вучэньнем:
2. каб старцы былі пільныя, спаважныя, цнатлівыя, здаровыя ў веры, у любові, у цярплівасьці;
3. каб старыцы таксама апраналіся, як прыстойна сьвятым, ня былі паклёпніцы, не аддаваліся п’янству, вучылі дабру,
4. каб настаўлялі на розум маладых кахаць мужоў, любіць дзяцей,
5. быць цнатлівымі, чыстымі, гаспадарлівымі ў доме, добрымі, пакорлівымі мужам, каб не зьневажалася слова Божае.
6. Хлопцаў таксама ўмаўляй быць цнатлівымі.
7. Ва ўсім паказвай у сабе ўзор добрых учынкаў, у настаўніцтве чысьціню, разважлівасьць, непарушнасьць,
8. слова здаровае, бездакорлівае, каб супрацівец быў пасаромлены, ня маючы нічога сказаць пра нас кепскага.
9. Рабоў умаўляй скарацца сваім гаспадарам, дагаджаць ім ва ўсім, не супярэчыць,
10. ня красьці, а выяўляць усю добрую вернасьць, каб мы ва ўсім былі акрасаю вучэньня Збаўцы нашага Бога.

Евангельле паводле Лукаша 21.37-22.8

37. Удзень Ён вучыў у храме; а ночы, выходзячы, праводзіў на гары, называнай Аліўнай.
38. І ўвесь люд з раніцы прыходзіў да Яго ў храм слухаць Яго.
1. Набліжалася сьвята праснакоў, якое называлася Пасхаю;
2. і намышлялі першасьвятары і кніжнікі, як бы загубіць Яго, бо баяліся народу.
3. І ўвайшоў сатана ў Юду, празванага Іскарыётам, аднаго зь ліку дванаццацёх,
4. і ён пайшоў і гутарыў зь першасьятарамі і начальнікамі, як Яго выдаць ім.
5. Яны ўзрадаваліся і згадзіліся даць яму грошай;
6. і ён абяцаўся, і шукаў зручнага часу, каб выдаць Яго ім ня прылюдна.
7. І настаў дзень праснакоў, у які трэба было закалоць пасхальнае ягня;
8. і паслаў Ісус Пятра і Яна, сказаўшы: ідзеце, прыгатуйце нам есьці пасху.