Памер шрыфту
Чытаньне за 12 сьнежня 2011:


1-е пасланьне да Цімафея 5.1-10

1. Старца не дакарай, а ўмаўляй, як бацьку; малодшых, як братоў;
2. старых жанчын, як маці; маладых, як сёстраў, з поўнаю чысьцінёю.
3. Удоваў шануй, сапраўдных удоваў.
4. Калі ж якая ўдава мае дзяцей альбо ўнукаў, дык яны перш няхай вучацца шанаваць сваю сям’ю і аддзячвацца бацькам, бо гэта даспадобы Богу.
5. Сапраўдная ўдава і адзінокая няхай спадзяецца на Бога і трывае ў маленьнях і малітвах дзень і ноч;
6. а юрлівая раскошніца жывою памерла.
7. І гэта ўмаўляй ім, каб былі беззаганныя.
8. Калі ж хто пра сваіх і асабліва пра хатніх ня дбае, той выракся веры і горшы за нявернага.
9. Удава ж няхай выбіраецца ня менш як шасьцідзесяцігадовая, якая была жонкаю аднаго мужа,
10. вядомая добрымі ўчынкамі, калі яна выгадавала дзяцей, прымала гасьцінна дарожнікаў, умывала ногі сьвятым, пасабляла гаротнікам і была старанная ў кожнай добрай справе.

Евангельле паводле Марка 8.11-21

11. Выйшлі фарысэі, пачалі зь Ім спрачацца, і патрабавалі ад Яго азнакі зь неба, спакушаючы Яго,
12. і Ён, глыбока ўздыхнуўшы, сказаў: навошта род гэты патрабуе азнакі? праўду кажу вам, ня дасца роду гэтаму азнакі.
13. І пакінуўшы іх, зноў увайшоў у лодку і паплыў на той бок.
14. Пры гэтым вучні Ягоныя забыліся ўзяць хлябоў, і акрамя аднаго хлеба ня мелі з сабою ў лодцы.
15. А Ён наказаў ім, кажучы: глядзеце, сьцеражэцеся закваскі фарысэйскай і закваскі Ірадавай.
16. І разважаючы паміж сабою, казалі: гэта азначае, што хлябоў няма ў нас.
17. Ісус, зразумеўшы, кажа ім: што разважаеце пра тое, што няма ў вас хлябоў? няўжо яшчэ ня цяміце і не разумееце? няўжо яшчэ скамянелае ў вас сэрца?
18. маючы вочы, ня бачыце? маючы вушы, ня чуеце? і не памятаеце?
19. калі Я пяць хлябоў разламаў на пяць тысяч чалавек, колькі поўных кашоў набралі вы кавалкаў? Кажуць Яму: дванаццаць.
20. А калі сем на чатыры тысячы, колькі кашоў набралі вы кавалкаў рэшты? Сказалі: сем.
21. І сказаў ім: як жа яшчэ не разумееце?