Памер шрыфту
Чытаньне за 17 кастрычніка 2013:


Пасланьне да Каласянаў 4.2-9

2. Будзьце трывалыя ў малітве, чуваючы ў ёй з удзячнасьцю;
3. малецеся таксама і за нас, каб Бог адчыніў нам дзьверы для слова, абвяшчаць тайну Хрыстовую, за якую я ў кайданах,
4. каб я адкрыў, як павінен яе абвяшчаць.
5. З чужымі абыходзьцеся разумна, карыстаючыся часам.
6. Слова ваша (хай будзе) заўсёды зь мілатою, прыпраўлена сольлю, каб вы ведалі, як адказваць кожнаму.
7. пра мяне ўсё скажа Тыхік, любасны брат і верны слуга і супрацоўнік у Госпадзе,
8. якога я на тое паслаў да вас, каб ён даведаўся пра вашыя справы і суцешыў сэрцы вашыя,
9. з Анісімам, верным і любасным братам (нашым), які ад вас: яны раскажуць вам пра ўсё тутэйшае.

Евангельле паводле Лукаша 11.14-23

14. Аднаго разу выгнаў Ён дэмана, які быў нямы; і калі дэман выйшаў, нямы загаварыў; і людзі зьдзівіліся.
15. А некаторыя зь іх казалі: Ён выганяў дэманаў сілаю вэльзэвула, князя дэманскага.
16. А іншыя, спакушаючы, патрабавалі ад Яго азнакі зь неба.
17. Але Ён, ведаючы намыслы іхнія, сказаў ім: усякае царства, якое разьдзялілася самое ў сабе, запусьцее, і дом, які разьдзяліўся сам у сабе, зруйнуецца.
18. А калі і сатана разьдзеліцца сам у сабе, дык як устоіць царства ягонае? авы кажаце, што я сілаю вэльзэвулавай выганяю дэманаў.
19. І калі Я сілаю вэльзэвулавай выганяю дэманаў, дык сыны вашыя чыёй сілаю выганяюць іх? А таму яны будуць вам за судзьдзяў.
20. А калі Я пальцам Божым выганяю дэманаў, дык напэўна ж дасягнула да вас Царства Божае.
21. Калі дужы са зброяй ахоўвае свой дом, тады ў бясьпецы ягоная маёмасьць;
22. а калі дужэйшы за яго нападае на яго і пераможа яго, тады возьме ўсю зброю ягоную, на якую ён спадзяваўся, і падзеліць захопленае ў яго.
23. Хто не са Мною, той супроць Мяне; і хто ня зьбірае са Мною, той раскідае.