Памер шрыфту
Чытаньне за 12 кастрычніка 2013:


2-е пасланьне да Карынцянаў 3.12-18

12. Маючы такую надзею, мы дзейнічаем зь вялікай адвагаю,
13. а ня так, як Майсей, які клаў покрыва на аблічча сваё, каб сыны Ізраіля не глядзелі на канец мінушчага.
14. Але розум іхні асьлеплены: бо тое самае покрыва дагэтуль застаецца нязьнятае пры чытаньні Новага Запавету, бо здымаецца яно Хрыстом.
15. Дагэтуль, калі яны чытаюць Майсея, покрыва ляжыць на сэрцы іхнім;
16. але калі зьвяртаюцца да Госпада, тады гэта покрыва здымаецца.
17. Гасподзь ёсьць Дух; а дзе Дух Гасподні, там свабода.
18. А мы ўсе, як у люстры, гледзячы на славу Гасподнюю, зьмяняемся ў той самы вобраз са славы ў славу, як з Гасподняга Духа.

Евангельле паводле Лукаша 7.2-10

2. У аднаго сотніка слуга, якім ён даражыў, быў хворы пры сьмерці.
3. Пачуўшы пра Ісуса, ён паслаў да Яго юдэйскіх старэйшынаў - прасіць Яго, каб прыйшоў ацаліць слугу ягонага.
4. І яны, прыйшоўшы да Ісуса, прасілі Яго моцна, кажучы: ён варты, каб Ты зрабіў дзеля яго гэта,
5. бо ён любіць народ наш і збудаваў нам сынагогу.
6. Ісус пайшоў зь імі. І калі Ён недалёка ўжо быў ад дома, сотнік прыслаў да Яго сяброў сказаць Яму: ня турбуйся, Госпадзе, бо я ня варты, каб Ты ўвайшоў пад мой дах;
7. таму і сябе самога не палічыў я вартым прыйсьці да Цябе; але скажы слова, і паправіцца слуга мой;
8. бо я і падуладны чалавек, але, маючы ў сябе ў падначаленьні вояў, кажу аднаму: «ідзі», і ідзе; і другому: «прыйдзі», і прыходзіць; і слузе майму: «зрабі тое», і робіць.
9. Пачуўшы гэта, Ісус зьдзівіўся яму і, павярнуўшыся, сказаў народу, які ішоў за Ім: кажу вам, што і ў Ізраілі не знайшоў Я такое веры.
10. Пасланцы, вярнуўшыся ў дом, знайшлі хворага слугу здаровым.