Памер шрыфту
Чытаньне за 21 кастрычніка 2011:


Пасланьне да Філіпянаў 1.27-2.4

27. Толькі жывеце годнасна зьвеставаньня Хрыстовага, каб мне, калі я прыйду і пабачу вас, альбо калі ня прыйду, чуць пра вас, што стаіце вы ў адным духу, змагаючыся аднадушна за веру Дабравесьця.
28. і не баіцеся ні ў чым праціўнікаў; гэта ім ёсьць знак пагібелі, а вам - выратаваньня. І гэта ад Бога;
29. бо вам дадзена дзеля Хрыста ня толькі вераваць у Яго, але і пакутаваць за Яго.
30. Такім самым подзьвігам, які вы бачылі ўва мне і сёньня чуеце пра мяне.
1. Дык вось, калі ёсьць якая ўцеха ў Хрысьце, калі ёсьць якая радасьць любові, калі ёсьць якая супольнасьць Духа, калі ёсьць які мілажаль у сэрцы і спагадлівасьць,
2. дык дапоўніце маю радасьць: майце адны думкі, майце тую ж любоў, будзьце аднадушныя і аднамысныя;
3. нічога не рабеце зь перакорлівасьці альбо дзеля марнае славы, а ў пакорлівай мудрасьці ўважайце адно аднаго вышэй за сябе.
4. Не за сябе толькі клопат майце, а кожны і за іншых.

Евангельле паводле Лукаша 10.1-15

1. Пасьля гэтага выбраў Гасподзь і іншых вучняў, і паслаў іх па двое перад абліччам Сваім у кожны горад і мясьціну, куды Сам хацеў ісьці,
2. і сказаў ім: жніва многа, а работнікаў мала; дык вось малеце Гаспадара жніва, каб паслаў работнікаў на жніво Сваё.
3. Ідзеце! Я пасылаю вас, як ягнят сярод ваўкоў.
4. Не бярэце ні мяха, ні торбы, ні абутку, і нікога на дарозе ня вітайце.
5. У які дом увойдзеце, сьпярша кажэце: «мір дому гэтаму!»
6. і калі будзе там сын міру, дык спачыне на ім мір ваш; а калі не, дык да вас вернецца;
7. а ў доме тым заставайцеся, ежце і пеце, што ў іх ёсьць: бо працаўнік варты ўзнагароды за працу сваю, не пераходзьце з дому ў дом.
8. І калі прыйдзеце ў які горад, і прымуць вас, ежце, што вам дадуць;
9. і ацаляйце ў ім хворых, і кажэце ім: «наблізілася да вас Царства Божае».
10. А як прыйдзеце ў які горад, і ня прымуць вас, дык, выйшаўшы на вуліцу, скажэце:
11. «і пыл, прыліплы да нас ад вашага горада, абцярушваем вам; аднак жа ведайце, што наблізілася да вас Царства Божае».
12. Кажу вам, што Садоме ў дзень той будзе радасьней, чым гораду таму.
13. Гора табе, Харазіне! гора табе, Віфсаіда! бо, калі б у Тыры і Сідоне зьявіліся сілы, яўленыя ў вас, дык даўно б яны, седзячы ў вярэце і ў попеле, пакаяліся;
14. але і Тыру і Сідону радасьней будзе на судзе, чым вам.
15. І ты, Капернауме, што да неба ўзвысіўся, да пекла зрынешся.